MENU

Ophavsret

Arkivalier såsom fotografier, film og lyd falder under ophavsretslovens beskyttelse i en lang årrække. Du kan herunder læse nærmere om, hvordan vi forholder os til ophavsret i praksis. Du kan f.eks. finde hjælp til, hvordan du må bruge vores arkivalier, eller hvis du er ophavsmand til arkivalier i arkivet.

Ophavsret til et værk tilfalder altid og automatisk skaberen af værket. Herefter benævnes skaberen for ophavsmand. Kort fortalt findes der indhold med og uden ophavsret, indhold overdraget fra udøvende kunstnere og ophavsretsbeskyttet indhold med og uden værkshøjde. Vi skal holde tunge lige i munden!

Indhold uden ophavsret – og ergo i offentlig eje – er indhold, hvor ophavsretten er udløbet, fordi der er gået en vis årrække. Det er typisk 70 år efter ophavsmandens død. Så er der tilfælde med indhold uden værkshøjde f.eks. de fleste familiebilleder, og så er der tilfælde hvor den udøvende kunstner har overdraget rettigheder, og det er f.eks. ofte tilfældet for musikere. For dem gælder ophavsretten enten 50 eller 70 år efter henholdsvis indholdets offentliggørelses- eller fremstillingsdato. Betingelserne for brug af bestemte værker varierer derfor meget, og oftest beror brug på skøn f.eks. ved forholdet om værkshøjde. Du kan orientere dig nærmere om vilkårene i den danske ophavsrestlov. For husk! Det er dit ansvar ikke at bryde ophavsretten, når du bruger indhold fra Bornholmske Billeder. Det er vigtigt her at nævne, at ophavsretsbeskyttet indhold gerne må kopieres til privat brug, så længe, der ikke bruges fremmed medhjælp.

Læs ophavsretsloven i fuld tekst

Det bedste er at indgå en aftale med en rettighedsforvalter, så tvivlsspørgsmål ikke opstår. Her er VISDA – Visuelle Rettigheder Danmark (tilhører Copydan) den danske rettighedsorganisation for billeders ophavsret. VISDA har indgået en totalaftale med SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver), der gør det muligt for arkiver, der tilmelder sig aftalen, at offentliggøre ophavsretsligt beskyttede billeder for 12 øre per billede – det gælder også billeder med ukendt ophavsmand. Prisen falder med mængden af offentliggjorte billeder. Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum er for nuværende ikke tilmeldt aftalen, og det betyder, vi kun kan offentliggøre billeder i offentlig eje eller gennem en afleveringsaftale med ophavsmanden.

Licenstyper

Alle rettigheder forbeholdes

Licensen betyder, at indholdet er beskyttet af ophavsret. Indholdet kan derfor kun benyttes gennem ophavsmandens tilladelse eller tilladelse fra vedkommendes ophavsretsforvalter. Licensen betyder derfor for dig, at du ikke må bruge billedet til andre formål end at kigge på og henvise til. Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum har i alle tilfælde indhentet tilladelse til offentliggørelse enten hos ophavsmanden eller gennem en totalaftale med rettighedsforvalteren.

Offentlig eje

Licensen betyder, at indholdet ikke længere er underlagt ophavsret og derfor frit kan bruges i alle sammenhænge. Licensen er aktuel, hvis der er gået over 70 år efter ophavsmandens død ved materiale med værkshøjde, og 50 år efter et fotografi er taget, hvis fotografiet ikke har værkshøjde.

Creative Commons

Creative Commons er en gruppe af licenstyper, der er udarbejdet af den internationale organisation af samme navn. Licenserne har til formål at gøre det let for kunstnere at dele deres ophavsretsbeskyttede værker samt for brugere lettere at kunne fremsøge indhold gennem internettet i henhold til bestemte betingelser. Den seneste CC-standard er 4.0 (læs engelsk version).

Bornholmske Billeder benytter følgende CC-licenstyper:

  1. CC-BY Navngivelse: Licensen tillader deling, kopiering og ændring af værket med kreditering. Også til kommercielle formål.
  2. CC-BY-NC Navngivelse-IkkeKommerciel: Licensen tillader deling, kopiering og ændring af værket med kreditering men ikke til kommercielle formål.
  3. CC-BY-NC-ND Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelser: Licensen tillader deling og kopiering af værket med kreditering. Licensen tillader ikke kommercielle formål eller ændring af værket.
  4. CC-BY-NC-SA Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår: Licensen tillader deling, kopiering og ændring af værket med kreditering, men ikke til kommercielle formål og kun når samme licens benyttes ved ændring af værket.
  5. CC-BY-ND Navngivelse-IngenBearbejdelser: Licensen tillader deling og kopiering af værket med kreditering. Licensen tillader ikke ændring af værket.
  6. CC-BY-SA Navngivelse-DelPåSammeVilkår: Licensen tillader deling, kopiering og ændring af værket med kreditering, men kun når samme licens benyttes ved ændring af værket.

Kreditering og bearbejdelser

Ophavsretslovens §3 siger, at ophavsmænd skal navngives iht. god skik. Kreditering af arkivalier med ophavsret skal ske som følgende (har arkivalierne ikke længere ophavsretsbeskyttelse, anbefaler vi at bruge samme henvisningsmetode):

Arkivalie-ID, datering, ophavsmandens fulde navn, institution.

Samme paragraf siger, at bearbejdelser af et beskyttet værk må ikke ske på en måde eller i en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart. Ophavsretten til bearbejdelser tilfalder den nye skaber, men vedkommende må ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Sammenstillingen af værker skaber også en ny ophavsmand, men påvirker ikke ophavsretten til de enkelte værker i sammenstillingen. Hvis arkivaliet er offentliggjort med en Creative Commons-licens, er det licensens indskrænkende bestemmelser, der er afgørende for din brug. Dvs. tillader CC-licensen ikke bearbejdelser, er det indskrænkende for din brug.

Er du ophavsmand eller rettighedsforvalter?

Hvis du er ophavsmand eller rettighedsforvalter til arkivalier i vores samlinger og har spørgsmål til vores brug af arkivalierne, opfordrer vi dig til at kontakte os. Vi offentliggør for øjeblikket ikke ophavsretsligt beskyttet indhold medmindre, vi har en afleveringsaftale med ophavsmanden. Vi foretager dog skøn af arkivalierne ift. datering og værkshøjde. Det gør vi for at afklare ophavssituationen. Ansvaret for vores brug af arkivalierne er kun vores, men der vil uundgåeligt forekomme fejlskøn, og derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du mener, vi benytter dit ophavsretligt beskyttede indhold på en måde, du ikke kan stå inde for.