MENU

Hjælp til søgning

Her kan du finde vejledning til søgning og filtrering på bornholmske Billeder.

Mulighed for fritekstsøgning

Fritekstsøgningen i øverste menu er tilpasset til søgning på tværs af vores registreringsfelter. Vi har fravalgt en række felter, som vi ikke mener giver værdi til din søgning f.eks. hvem der har digitaliseret arkivalierne. Det betyder at fritekstsøgning er et kraftfuldt redskab til at få flest mulige relevante resultater, som du herfra kan bruge filtreringerne i venstre menu til at forfine.

Fritekstsøgning kan også forfines gennem trunkeringer i søgefeltet. Trunkeringer er udvalgte tegn, der giver bestemte søgeoperationer. På Bornholmske Billeder kan følgende trunkeringer benyttes:

- (minustegn) f.eks. -jernbane eller station -jernbane for at fjerne alle resultater, hvor jernbane forekommer.

”” (to anførselstegn) f.eks. ”Jens Jensen” for kun at søge på kombinationen Jens Jensen.

|| (to vertikale barer) f.eks. jernbane || station for at få alle resultater om jernbane eller station.

Styrken ved filtreringer

Filtreringsmulighederne i venstre menu er udvalgt til at forbedre søgeresultaterne ved enten at indsnævre en fritekstsøgning til f.eks. et bestemt årstal eller direkte ved at vise alle arkivalier inden for bestemt årstal uden en bagvedliggende fritekstøgning.

Det er vigtigt at nævne, at filtreringer sker ud fra indhold i bestemte registreringsfelter, og hvis felterne ikke er opmærket med information, så vil de blive frasorteret i søgningen. Informationen kan stadig være opmærket i generelle beskrivelsesfelter, og derfor er det en god idé at veksle mellem fritekstsøgning uden og med filtreringer for konkrete søgninger og udelukkende filtrering i venstre menu, hvis du har en almen interesse for f.eks. en periode eller originalmateriale.

Vælg fold-ud menu herunder for at læse, hvad de forskellige filtreringer tilbyder din søgning:

Kategorier er vores forskellige måder at opmærke vores arkivalier i hovedgrupper. Vær opmærksom på at institutionskategorierne kun indeholder arkivalier hos de enkelte institutioner. Vælg kategori og evt. underkategori for at indsnævre arkivalier knyttet til pågældende kategori.

Temaer er udvalgte kategorier, der indeholder arkivalier på tværs af de deltagende institutioner. Vi bruger temaer til at fremhæve bestemte søgninger af historisk interesse, og temaer kan skifte over tid. Sæt flueben hvis du vil se arkivalier om et eller flere temaer. Der er mulighed for at sætte mere end et flueben.

Oprindelse fortæller dig om filens ophav. Vi arbejder med tre forskellige typer. Den første er fysiske arkivalier, vi har modtaget, som vi efterfølgende har digitaliseret og lagt ud på Bornholms Billeder. Den anden type er fysiske arkivalier, som vi har modtaget en digitaliseret kopi af, og altså dermed ikke har originalen i vores arkiver. Den sidste typer er digitalskabte arkivalier f.eks. digitalfotos eller WORD-dokumenter, som vi har modtaget digitalt, og bevarer, registrerer og tilgængeliggør gennem Bornholmske Billeder.

Medietype er hovedgrupper af filformater i arkivet. F.eks. alle billeder uafhængig af filformat ligger her grupperet i samme kategori og kan fremsøges ved at sætte flueben. Der er mulighed for at sætte mere end et flueben.

Listen med originalmateriale viser alle de oprindelige formater, der i øjeblikket ligger som digitalskabte eller digitaliserede filer i arkivet. Sæt flueben for at indsnævre ud fra gamle formater. Der er mulighed for at sætte mere end et flueben.

Viser alle arkivalier fra og med denne dato. Dato skrives dag måned år f.eks. 11. okt. 1900, og du kan her også udelade præcis dato og skrive måned og år eller blot år.

Viser alle arkivalier til og med denne dato. Dato skrives dag måned år f.eks. 11. okt. 1900, og du kan her også udelade præcis dato og skrive måned og år eller blot år.

Du kan her søge på stednavne f.eks. Hammershus eller Store Torv, Rønne. Søgningen henter kun information fra et enkelt registreringsfelt, hvorfor det oftest vil give bedre resultater ved at søge på stednavne i det øverste fritekstsøgefelt. Indtast stednavn og tryk enter for at filtrere.

Ophavsmand er skaberen af arkivaliet. Det kan f.eks. være fotografen, komponisten, forfatteren, instruktøren osv. Du kan i feltet fritekstsøge på hele eller dele af ophavsmandens navn.

Licensen bestemmer ophavsretslige forhold herunder din videre brug af arkivaliet uden for platformen Bornholmske Billeder. Læs nærmere om ophavsret under hovedmenupunktet. Langt størstedelen af offentliggjorte arkivalier er i offentlig eje. Sæt flueben for at indsnævre søgning. Der er mulighed for at sætte mere end et flueben.

Bidrag er din mulighed for at komme med vigtig viden om arkivalier, som vi har svært ved at genkende. Listen med arkivalier er udvalgt af os. Sæt flueben for at se arkivalierne og tryk på talebobleikonet for at indsende din kommentar med viden om arkivaliet.

Vil du gerne fortsætte med at se arkivalier, hvor du slap?

Hvis du ønsker at kigge arkivalier igennem "fra ende til anden" evt. ved indsnævring af resultater gennem søgning på f.eks. portrætter, da kan det sagtens lade sig gøre ved at arbejde med sortering. I øverste højre hjørne under kurven, er det muligt at ændre sortering fra "Emne ændringsdato" (der sorterer efter senest ændrede registreringer) til "Emne oprettelsesdato" (der sorterer efter senest uploadede arkivalier).

Sortering på oprettelsesdato vil stille arkivalierne i samme rækkefælge i visningen af arkivalier, og du kan nu begynde dit gennemsyn ved at bladre på piletasterne. Næste gang du besøger Bornholmske Billeder, skal du ændre sorteringen til oprettelsesdato og hurtigt bladre frem til det arkivalie eller det sidenummer, du var kommet til.

Andre muligheder for vejledning

Hvis du har behov for faglig hjælp til historisk søgning efter et emne eller en slægt, kan du også finde hjælp. Bornholms Ø-arkiv tilbyder her et ressourcecenter til lokal- og slægtshistorisk forskning på deres hjemmeside.