MENU

Deltag i digitaliseringen af Bornholms kulturarv

Bornholmske Billeder gør det muligt for registrerede brugere at oprette egne samlinger, som kan deles med familie og venner. Registrerede brugere vil også i fremtiden kunne bidrage direkte med emneord og geoinformation til arkivalier. Du kan også som frivillig arbejde med digitalisering af arkivalier på vores fysiske adresser.

Bliv frivillig

Kunne du tænke dig at arbejde med digitalisering og registrering af arkivalier gennem Bornholmske Billeder, har du mulighed for at henvende dig til en eller flere af de deltagende parter:

Deltagelse forudsætter ingen tidligere erfaring med digitalisering og registrering af arkivalier, og vi vil sørge for, at du bliver grundigt oplært i brugen af platformens registreringssystem. Vi har i særdeleshed mange pensionister, der godt kan lide at bruge en del af deres tid i socialt samvær omkring bevaring af vores fælles kulturarv, men vi opfordrer unge som gamle til at deltage.

Frivillige bliver i hovedreglen givet opgaver knyttet til scanning af arkivalier og opmærkning af arkivalier efter emneord og geodata. Du kan herunder finde vejledning til, hvordan du geotagger arkivalier.

Læs vejledning til geotagging